iPhone XS/XS Max, iPhone XR và iPhone X "so dáng đọ anh hùng"

.
iPhone XS/XS Max, iPhone XR và iPhone X "so dáng đọ anh hùng"

Trong khi bộ ba iPhone XS/XS Max, X được xếp chung vào một "mâm" thì iPhone XR lại cho thấy sự khác biệt của một mẫu máy được định hướng cho phân khúc thấp hơn.

TIN LIÊN QUAN

Nguồn: tiin.vn